Siekiant individualizuoti paslaugas, okidoki svetainėje naudojami slapukai. Detaliau

Lietuva

Konfidencialumo susitarimas

Jūsų konfidencialumas yra svarbus okidoki darbo aspektas. Šiame Konfidencialumo susitarimt yra informacijos apie tai, kokie duomenys apie naudotoją gali būti gauti jo naudojimosi tinklapiu okidoki metu ir kaip jie yra naudojami.

Asmeninės informacijos gavimas

okidoki renka ir naudoja sekančią asmeninę informaciją:

 • Duomenys apie tai, kaip jus naudojatės tinklapiu okidoki.
 • Duomenys apie visas operacijas, kuriose jus dalyvaujate šiame tinklapyje.
 • Informaciją, kurią jus įvedate registracijos tinklapyje metu.
 • Jūsų perduodamą Informaciją siekiant pasinaudoti mūsų paslaugomis.
 • Bet kokią informaciją, kurią jus perduodate tinklapyje okidoki.

Asmeninės informacijos naudojimas

okidoki gali naudoti jūsų asmeninę informaciją tam, kad:

 • Palaikytų tinklapio darbą.
 • Specialiai jums personalizuotų puslapius.
 • Suteiktų jums prieigą prie visų tinklapio paslaugų.
 • Publikuotų tinklapyje informaciją apie jus.
 • Suteiktų jums paslaugas, kurias jus apmokate.
 • Išsiųstų jums išrašus ir sąskaitas už paslaugas.
 • Atliktų mokėjimus.
 • Atliktų rinkodaros komunikacijas.

Taip pat kartu su nurodytu šiame Konfidencialumo susitarime galimu asmeninės informacijos atskleidimu, okidoki gali perduoti jūsų asmeninę informaciją atitinkamoms instancijoms pagal galiojančius įstatymus teisinės arba kitos raštvedybos atveju, j taip pat tam, kad apsaugotų okidoki teises, suteiktas įstatymu.

Asmeninės informacijos saugojimas

okidoki saugos jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems ji buvo surinkta. Įskaitant skundų pateikimą arba apsaugą nuo jų, arba laikantis įstatymų reikalavimų.

Buhalterinės apskaitos dokumentai saugomi 7 metus nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos pagal apskaitos ir apmokestinimo įstatymus.
Asmeninė informacija, susijusi su konfidencialumo sutartimi ir vartotojo sutartimi, saugoma 10 metų nuo sutarties nutraukimo dienos, laikantis maksimalaus tyčinio pažeidimo senaties termino.
Informacija apie slapukus atitinka slapukų politiką.

Vartotojas turi teisę reikalauti prieigos prie savo asmeninės informacijos.
okidoki neištrins asmeninės informacijos, jei tam nėra pakankamo pagrindo arba jei tvarkyti asmeninę informaciją reikia norint įvykdyti įstatymų numatytas okidoki pareigas, rengti ir pateikti ieškinius, gintis teisme.

Jūsų duomenų saugumas

okidoki stengsis imtis visu techninių bei organizacinių priemonių tam, kad išvengtų jūsų asmeninės informacijos praradimo, piktnaudžiavimo arba modifikacijos. okidoki saugos jūsų perduotą informaciją tik savo saugiuose serveriuose. Ypatingai svarbi informacija bus perduota tik užšifruota, naudojantis šiuolaikiniais kriptografijos būdais.

Informacijos perdavimas tarp šalių

Informacija, kuria renka okidoki, gali būti saugoma, tvarkoma ir perduodama tarp šalių, kuriose okidoki vykdo bet kokią veiklą tam, kad galėtų tekti paslaugas pilna apimtimi pagal šį Konfidencialumo susitarimą. Papildomai, tam tikrą informaciją, kurią jus siunčiate publikavimui tinklapyje, bus rodoma viešai ir bus prieinama visame pasaulyje. Jus sutinkate su tokiu jūsų informacijos perdavimu tarp skirtingų šalių.

Pakeitimai šiame dokumente

okidoki gali atlikti pataisymus Konfidencialumo susitarime, atnaujinant šį puslapį. okidoki pasilieka sau teisę asmeniškai neinformuoti apie šiuos pataisymus. Mes rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį dokumentą tam , kad galėtumėte sekti pataisymus.

Trečiųjų asmenų tinklapiai

Šiame tinklapyje yra išorinių nuorodų į kitus tinklapius. okidoki neneša jokios atsakomybės už šių tinklapių konfidencialumą ir kitus susitarimus, taip pat ir už jų turinį.

Klausimai adresuoti okidoki

Jeigu turite klausimų susijusių su Konfidencialumo susitarimo, arba apie tai, kokiais tikslais okidoki naudoja jūsų asmeninę informaciją, kreipkitės  в į pagalbos tarnybą.